Θεατρικό παιχνίδι: Οι τέσσερις φάσεις ενός ολοκληρωμένου θεατρικού παιχνιδιού!

Σε αυτό το άρθρο μας, θα περιγράψουμε σύντομα τις φάσεις οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνει το θεατρικό παιχνίδι. Ένα ολοκληρωμένο θεατρικό παιχνίδι διεξάγεται σε τέσσερις φάσεις.

Φάση της απελευθέρωσης

Στη φάση αυτή προσπαθούμε με διάφορες αισθησιοκινητικές ασκήσεις και ελεύθερες φόρμες έκφρασης, να αποδεσμεύσουμε τα παιδιά από έμφυτες συστολές και επιφυλάξεις και να τα βοηθήσουμε να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Με τη σωματική έκφραση το παιδί αποκτά καλύτερη αίσθηση του χώρου, βελτιώνει την κυριαρχία στα μέλη του σώματος του, οξύνει τις αισθήσεις του.

Φάση της αναπαραγωγής

Τα παιδιά δουλεύουν κατά ομάδες πάνω σε δεδομένα θέματα και ιδέες. Αυτοσχεδιάζουν, διαλέγουν ρόλους, διαμορφώνουν ένα περιβάλλον δράσης. Βαθμιαία η ομάδα καταλήγει σε μια συνολική ''παράσταση''.

Φάση της θεατρικής δράσης

Τα παιδιά με βασικά εργαλεία έκφρασης την κίνηση και τον λόγο, φτάνουν σ'έναν σκηνικό αυτοσχεδιασμό, συνθέτοντας τις σκηνές, τους διαλόγους και τους ρόλους που ανακάλυψαν.

Φάση της συζήτησης

Ορισμένες φορές, μετά την ''παράσταση'' μπορεί ν' ακολουθήσει συζήτηση. Τα παιδιά κρίνουν το θεατρικό παιχνίδι που προηγήθηκε, προτείνουν άλλες λύσεις και, αν υπάρχει χρόνος, τις δοκιμάζουν στην πράξη. 

Επιθυμώντας να τονιστεί η αξία του θεατρικού παιχνιδιού κλείνουμε αυτό το κείμενο με τα λόγια του καθηγητή Θ.Γραμματά του Π.Τ.Δ.Ε. Αθηνών '' Το θεατρικό παιχνίδι βοηθά το παιδί να αναπτύξει την παρατηρητικότητά του, να ανακαλύψει τις ψυχοσωματικές του δυνατότητες, και να κατακτήσει την αυτογνωσία, να εξωτερικεύσει τον εσωτερικό του κόσμο και να υπερβεί τις αναστολές και τις αδυναμίες του, να επικοινωνήσει γνήσια με τον εαυτό του και το περιβάλλον, να διοχετεύσει δημιουργικά τις συναισθηματικές του εντάσεις, να κατακτήσει την ψυχοπνευματική του ισορροπία.  Τέλος να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες, εμπειρίες και καλλιέργεια που με τη σειρά τους τον βοηθούν στην πορεία προς την ωριμότητα.''

Στο paidikaparti.gr με την εμπειρία της Θεατρο ΡΕΤΡΟ, παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες θεατρικού παιχνιδιού! Γνωρίστε μας!

Επιλέξτε από τις υπηρεσίες μας

μπαλονοκατασκευές μπαλονοκατασκευές
εικαστικά εργαστήρια εικαστικά εργαστήρια
ταχυδακτυλουργία ταχυδακτυλουργία
Παιχνίδι πάντου Παιχνίδι Παντού!